SPOLEK PŘÁTEL JOGAJINAK

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Členství vzniká řádným uhrazením členského příspěvku a vyplněním přihlášky (přihlášením na kurz).

Výhody členství:

Řadový člen je oprávněn se účastnit akcí pořádaných spolkem v daném období, za které je příspěvek řádně uhrazen. Dále je oprávněn ke vstupu a využívání prostor

Y E S . S U N   p r a c o v i š t ě   na akcích pořádaných spolkem, jeho členy, přáteli či partnery.

Řadový člen spolku je oprávněn se účastnit dalších jednorázových či opakovaných akcí pořádaných spolkem, za které může spolek vybírat vstupné.

Řadový člen může uplatnit další výhody průběžně zveřejňované pro členy spolku na akce pořádané spolkem, jako jsou například slevy na vstupném akcí spolku apod.

Ze členství ve spolku nevyplývají řadovým členům žádné další práva ani povinnosti či závazky vůči spolku, než povinnosti platit členský příspěvek, ke kterému se zavázali. Pokud se člen spolku rozhodne vystoupit ze spolku, nemá povinnost platit členské příspěvky na další období.

Nikdo nemůže být nucen ke členství ve spolku. Členství ve spolku zaniká neuhrazením členského příspěvku déle než 7 dní po jeho splatnosti nebo žádostí člena o jeho vyškrtnutí ze seznamu členů.

Seznam členů vede spolek dle uhrazených členských příspěvků a je neveřejný.

Členské příspěvky

Každý řadový člen našeho spolku platí členský příspěvek. Výše příspěvků činí 100 Kč měsíčně a platí se vždy za období 1.-3. kalendářní měsíc, 4.-6. kalendářní měsíc a 9.-12. kalendářní měsíc. V období 7. a 8. měsíce se členské příspěvky nehradí.

Za řádně uhrazený členský příspěvek se považuje připsání jeho plné výše na účet spolku nebo jeho zaplacení hotově do pokladny spolku a to vždy nejpozději deset dní před začátkem daného období takto:

Termíny pro úhrady členských příspěvků:

za období 1.-3. kalendářní měsíc do 10. ledna

za období 4.-6. kalendářní měsíc do 10. dubna

za období 9.-12. kalendářní měsíc do 10. září

Jednodenní členství

Jednorázový vstup na akci, lekci či kurz je možný po předchozí dohodě s lektorkou. V takovém případě zaplatíte poplatek 100Kč jako členský příspěvek spolku a stáváte se jednodenním členem, tzv. návštěvníkem spolku. Po uplynutí lhůty jednoho dne vaše členství zaniká.


ZDE SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT KE ČLENSTVÍ A NA KURZY, SEMINÁŘE, WORKSHOPY:


V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT ZDE:

Spolek přátel JOGAJINAK 2020-2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!